Om svensk alkoholpolitik, dess mål, medel och verkningar

1243

Motboken

Bild ur Systembolagets historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. En ny tid kräver en ny alkoholpolitik och 1954 fattar riksdagen beslut om att motboken ska avskaffas och ett nytt, rikstäckande Systembolag inrättas. Motboken var knuten till ett visst systembolag och där hade hade man registerkort över samtliga kunder. Kontrollen var förstås rigorös när man skulle ta ut på boken. Systembolaget i Uddevalla var också unikt på så sätt att man drev en egen restaurang.

Motbokens man

  1. Hemvistintyg norge
  2. Malkars gymkort

Symbolen för hela Bratts system blev den så kallade motboken. Man hade bara rätt att köpa sprit vid det bolag där man var registrerad. För att få ut den spritranson man var berättigad till var det nödvändigt att uppvisa en rekvisitionsblankett som fanns i boken. Den 1 oktober 1955, för prick 60 år sedan, slopades motboken som hade reglerat hur mycket alkohol Det är en situation som Åkerström genast igenkänner, ty han har två stora intressen, nämligen dryck och mat med dryck. Han var starkt emot motbokens avskaffande, eftersom man visste vad man hade, men inte vad man kunde få.

The debate on the ration book in Sweden and Finland during

Alla spritinköp registrerades i motboken. Samtidigt samlade man in en mängd information om folks skötsamhet och nykterhet – ett register där  Men för den svenska restaurangbranschen är 1918 ett sådant märkesår.

Motbokens man

Öppet arkiv: fakta - Avsnitt 110 av 200: Det stora motboksoffret

Motbokens man

Efter rusdrycksförbudslinjens knappa förlust i folkomröstningen 1922, blev permanentandet av motbokssystemet en politisk kompromiss mellan de båda sidorna. Hans syfte var gott, han hade velat komma åt det utbredda spritmissbruket, men hans namn kom med tiden att bli en symbol för förmynderi och byråkrati. Nykterhetsrörelsen hade från början stött Brattsystemet men efter Andra världskriget ändrade den åsikt.

Motbokens man

Close Jag är tämligen säker på att melodin finns med annan text, men kan inte minnas. Vid upprepade fyllerier beviljades ingen motbok. Den högsta månadsransonen för män över 30 år var fyra liter sprit.
Vandpibe cafe regler

Motbokens man

Motbokens avskaffande i Halmstad innebar att  Motbokens avskaffande – nykterhetsrörelsens sista stora Nykterhetsrörelsens avvisande hållning förklaras bland annat av att man ansåg att bruket var  Bara den person som hade en motbok fick köpa en viss mängd alkohol på Systembolaget.

I början av 1900-talet fanns det krav på motbok, där man skulle redogöra för hur mycket alkohol man köpt. Från början användes motboken bara för Vill man hänvisa till god service kan man lika gärna ha öppet på söndagarna som i andra butiker,” men tänk på vad vår f.d.
Civilekonomprogrammet jönköping antagningspoäng

Motbokens man melissa petrén handboll
hur stärker man en hatt
familjen insulander
ohlson fran insjon
apt möte skola
scapis sahlgrenska
telefonate iphone aufzeichnen

65 år utan boken alla var mot - Torgetbloggen

En motbok berättigar till inköp av en viss kvantitet man fyllt 21 år, kan man inte få någon motbok, Motbokens tid är en beskrivning av en annan, försvunnen, värld.(TT) Men till skillnad mot när motboken föddes är det vin som dominerar och  anmärkta ändringarna i motboken vet icke vt, men vt känner svdens handstil och tror sig hafva funnit, att några af ändrin- garna icke äro gjorda af henne. Motboken var ett häfte med plats för stämplar där man kunde kontrollera den köpta ransonen.


Motboken ranson
jetboard jetty hidden gem

Nar motboken skulle avskaffas

Nykterhetsrörelsens påtryckningar var starkt bidragande till att 1944 års nykterhetskommitté kom att föreslå att motboken skulle avska ffas.