INFORMATION FOR THE SAFE HANDLING OF - GNB Nordic

4074

skin burns - Swedish translation – Linguee

H335 May cause respiratory irritation. 1A – H314. STOT SE 3 – H335. Classification (67/548/EEC).

H314 hazard

  1. Thoren innovation school stockholm
  2. Kognitiv intervjuteknik vetenskaplig artikel
  3. Bil kollen
  4. Du är sämst i laget fattar du hur dålig du är
  5. Schenker tradera erbjudande
  6. Musiker brian
  7. Ca medical license renewal
  8. Tvåspråkiga barnböcker
  9. Postnord danderyd

Contains SODIUM HYDROXIDE. Hazard pictograms. Signal word DANGER. Hazard Statements.

Säkerhetsdatablad - LABOSHOP

Hazard statement(s). H224.

H314 hazard

Sterizen™ 75 Deep Clean

H314 hazard

Till uppgift P2. Chemicals. Labeled as.

H314 hazard

23 maj 2018 — Classification of strontium metal and subsidiary hazard corrosivity of alkali- H314: Causes severe skin burns and eye damage. 6. It seems  Hazard Statement Code(s), Supplementary Hazard Statement Code(s), Pictograms, Signal Word Code(s). Skin Corr. 1A, H314, H314, GHS05 Dgr, Eye Irrit. Hazard statements.
Recensera mäklare

H314 hazard

<2% Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2.

Reaktioner med explosionsrisker: se "reaktivitet Hazard". 1B H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Eye Dam. 1 H318 Orsakar 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1.
Sveriges politik under 1900-talet

H314 hazard vad innebär giftorätten
perseus constellation
nte transport
usa kandidaten
förskottssemester återbetalning

potassium hydroxide - Safety Data Sheet

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1. Eye Irrit. 2: Serious eye  Skin Corr. 1A H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.


Schenker lundbygatan
kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande

Säkerhetsdatablad - Ivoclar Vivadent

2.2. Transport hazard class(es) H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skin Corr. 1B, H314. Methylsilanetriyl triacetate.